İHRACAT NEDİR? İHRACAT NASIL YAPILIR?

İhracat ya da dışsatım, bir malın veya hizmetin yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasıdır. Genellikle bir ülke veya şirket tarafından gerçekleştirilir. Son yıllarda pazarlama, lojistik gibi süreçlerin kolaylaşmasıyla birlikte ihracat oranları artış göstermiş, dış ticareti düzenleyen prosedürlerin kolaylaştırılması ve maliyetlerin düşmesi de ihracata olan ilgiyi arttırmıştır.Tüm bunların yanında  dünya pazarlarından pay almak, iç pazara olan bağımlılığı azaltmak, pazar dalgalanmalarını dengede tutmak, istihdam yaratmak gibi faydaları da vardır.

KİMLER İHRACAT YAPABİLİR?

Vergi numarası olan tüm gerçek ve tüzel kişiler ihracat yapabilir. Gerçek kişilerin ihracat yapabilmesi için  uygulayacağı adımlar şöyledir:

 • Vergi numarası almak,
 • Bir muhasebeci ile çalışmak
 • Bir gümrük müşavirine vekalet vermek
 • İhracatçılar birliğine kayıt yaptırmak

Yetkili gümrük müşaviri, gümrük beyannamesini hazırlayarak gümrük idaresine teslim etmesiyle ihracat prosedürleri tamamlanmış olacaktır.

Şahıs şirketi, limited şirketi, ananonim şirketi yani şirket başlığı altında ihracat yapanlar devlet desteklerinden, vergi muafiyetlerinden kolaylıkla faydalanabilmektedir. Bu nedenle Tüzel kişi olarak da ihracatta ilerlemek isteyenlerin şirketleşmesi bu desteklerden faydalanabilmelerini kolaylaştıracaktır.

Vergi numarası alınması ve bir muhasebeci tutulması ihracatın en temel adımıdır. Bunları izleyen adımlarda ise, gümrük müşavirine (verilen vekalet ile ihracatçının belirleyeceği süre içerisinde, beyanname açmaya ve işlem yapmaya yetkisi olan kişidir) vekalet verilmelidir. Daha sonra ise bir ihracatçı birliğine üye olunmalıdır.

İhracatçılar Birliğine Kayıt Olmak İçin Gerekli Evraklar

 •  İmza sirküleri (tüzel kişiler için), imza beyannamesi (gerçek kişiler için),
 •  Faaliyet Belgesi (tüzel kişiler için),
 • Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişiler için),
 • Vergi mükellefiyet yazısı (tüzel kişiler için),
 •  Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
 • Yetkililerin kimlik sureti.

İhracat yapmak için hangi belgeler/faturalar gereklidir?

İhracat yaparken, ürün ile ilgili her türlü bilginin beyan edilmesi için bütün faturaların düzenlenmesi gerekmektedir.Bu faturalar bir adet Türkçe ve bir adet İngilize olmak zorundadır. Ticari faturalar, gerekli maliye kaşeleri ve noter tasdikleri eklenerek düzenlenmelidir.

Ticari faturada bulunması gerekenler nelerdir?

 • İhracatçı ve alıcı kişilerin bilgileri,
 • Tanzim tarihi,
 • Gönderme ve yükleme noktası,
 • Ürün hakkındaki bilgiler,
 • Ürünlerin fiyatları,
 • Ödeme şartları,
 • Teslimat şekli,
 • Teslimat aracının numarası.

Unutulmamalıdır ki, ihracat alanında gelişebilmek için doğru pazar araştırılması yapılmalıdır. Global anlamda başarılı olmak için güvenilir bir imaj oluşturulmalı, kurumsal ve profesyonel bir web sitesi sahibi olunmalıdır. Bu web sitesi birçok dil seçeneği ile desteklenmelidir.