Hava kargoda gönderilecek paketin ağırlığı yani bir başka deyişle Chargeable Weight i bulmak için hem paketin brüt ağırlığı hem de paketin hacim ağırlığına bakılır ve hangisi büyük ise o değer üzerinden navlun işlemi yapılmaktadır. Bunun yanında bir de hacimsel ağırlığın hesaplanmasından bahsedilmelidir. Hacimsel ağırlık, gönderilen paketin üç boyutunun en*boy*yükseklik çarpımının 5000 sayısına bölünmesi ile bulunmaktadır.

Bunlara ek olarak taşınacak ürünlerin niteliği de ücret hesaplanırken büyük önem arz etmektedir. Kırılacak ürünlerin olması daha fazla paketleme kısmında özen gösterilmesi demektir. İhracat gönderilerinde olduğu gibi gerek palet özellikleri gerek ürün paketleme özellikleri bakımından çok fazla dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır ve bu hususlar da ücret hesaplanırken göz önünde bulundurulmaktadır.

Gönderilecek kargoların uçak kargoda istiflenebilir ya da istiflenemez olması da navlun ücreti hesaplanırken bir başka dikkat edilmesi gereken nokta olmaktadır. Ürünler istiflenemiyor ise extra chargeable weight ücreti eklenmektedir.